محصولات و خدمات:
بخش فناوری اطلاعات و IT

طبق گزارشی که به تازگی توسط موسسه «نایت فرانک» درباره قوی‌ترین اقتصادهای جهان تا سال ۲۰۵۰ منتشر شده است، نام سه کشور هندوستان، چین و آمریکا (که هرسه بیشترین سرمایه‌گذاری را در فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته‌اند) در ابتدای فهرست قرار دارد.

همین امر نشان از جایگاه و اهمیت انکار ناشدنی فناوری اطلاعات (IT) در اقتصاد جهان است. آمارها نشان می‌دهند که سهم IT از صادرات نهایی هندوستان در سال ۱۹۹۰ تنها یک درصد بوده است، در حالی که این سهم در سال ۲۰۰۱ به ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است. حالا خدمات مبتنی بر IT در امور روزمره و خدمات عمومی این کشور جریان پیدا کرده‌ است تا جایی که دیگر پرونده‌های پزشکی، شکایات بیمه‌ای و حتی مراکز تماس‌های تلفنی عمومی این کشور کاملا تکنولوژیک و مبتنی بر فناوری‌های روز اداره می شوند.

گروه تجاری درویش همواره نگاهی ویژه و اختصاصی به صدور خدمات فناوری اطلاعات و IT در بخش نرم افزاری و سخت افزاری داشته و به خوبی به این امر آگاه است که دنیای ما در عصر دیجیتال و شبکه است و این بخش جدایی ناپذیر زندگی و تجارت نوین است.